Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 17 lipca 2018 r. 197 dzień roku

Wersja kontrastowa

Urząd Gminy
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Honorowi Obywatele
Szychy Garbackie
Turystyka
Historia
Kultura
Zabytki Gminy
Kontakt
Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami
Ogłoszenie Wojewody
Ogłoszenia Marszałka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie na demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest

 

 

 

 

Ogłoszenia
MULITIAGENCJA UBEZPIECZNIOWA W GARBATCE LETNISKO ZAPRASZA!!!
Oferujemy ubezpieczenia:
• komunikacyjne OC, AC, NNW oraz ASSISTANCE
• mieszkań, domów, domków letnisk...

Lokalizacja: Centrum Handlowo-Usługowe
Szczegóły ogłoszenia

Baza firm
Skład Opału - Krzysztof Ząbek
  Skład Opału - Krzysztof Ząbek, posiadamy w sprzedaży węgiel i drewno opałowe w dobrej cenie. Oferujemy produkty wysokiej...
Szczegóły firmy

Fabryka Domów „Bogucin”
Oferujemy beton towarowy, prefabrykaty żelbetowe, stabilizacje, podbudowy, stropy kanałowe, nadproża, bloczki, podwaliny, płyty ...
Szczegóły firmy

Agencja Reklamowa "Magic"
Agencja Reklamowa "Magic" proponuje Państwu szeroki pakiet usług reklamowo – marketingowych.   W skład oferty wchod...
Szczegóły firmy

Zakład E&E Elektronika i Elektromechanika
 specjalizuje się w usługach w zakresie: -elektroniki -elektromechanika -automatyki przemysłowej Wykonawstwie: -telewiz...
Szczegóły firmy

Zaklad Przemyslu Drzewnego s.j. Z. i R.Bernacik
Specjalizujemy się w budowie całorocznych domów drewnianych z bali, w konstrukcji szkieletowej jak i w konstrukcji mies...
Szczegóły firmy
Ogłoszenie w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji Filli GBP

UCHWAŁA NR IV/ 9/15
RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 19 lutego 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w Ponikwie, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w związku ze zmianą zakresu działania

i lokalizacji filii.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 642 ze zm.) - Rada Gminy w Garbatce-Letnisko uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się zamiar zmiany lokalizacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko znajdującej się w miejscowości Ponikwa. Filia zostanie przeniesiona do lokalu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Bąkowiec.

 

§ 2

 

1. Ogłasza się zamiar dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej

w Garbatce-Letnisko nadanym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy w Garbatce-Letnisko z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko

w samorządową instytucję kultury (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., nr 12 poz. 435).

2. Zmiany w Statucie o którym mowa w ust. 1, dotyczą zakresu lokalizacji oraz działania Filii

i w związku z czym, § 9 ust. otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Biblioteki wchodzą następujące Filie Biblioteczne:
   1) Filia Nr 1 w Bąkowcu.”

 

§ 3

 

Zawiadomienie o zamiarze zmiany lokalizacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko

oraz w siedzibie Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko oraz na stronie internetowej BlP Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur  


Menu
Strona główna
Galeria zdjęć
Ogłoszenia
Kalendarium imprez
Linki
Pytanie do wójta
Odpowiedzi wójta
Księga gości
Projekty i dofinansowania
Oświata
Szukaj w serwisie
Baza Firm
Teleadresy
Tereny inwestycyjne
Podatki
Szlakiem Garbackich Willi
Zagospodarowanie przestrzenne
Informator
Baza noclegowa
Wzory deklaracji
Opieka zdrowotna
Opieka weterynaryjna
Parafie
Bezpieczeństwo
Samorząd województwa
Służby leśne
Telefony alarmowe
Ogłoszenie w sprawie lokalizacji Filli GBP
Wideo
Stowarzyszenia
Historia Garbatki-Letnisko
Blog Wójta
„Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż nieb
STOP! wypalaniu traw na Mazowszu
Konto
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się